Menu
  • +31 (0)6 - 22 42 15 72
  • nasla@mediator-twente.nl
  • www.mediator-twente.nl

Mediation

Wat is mediation?

Wat is Mediation?

Met mediation lost u samen met de andere partij het conflict op met hulp van een onafhankelijk iemand, de mediator. In tegenstelling tot een rechter of advocaat neemt een mediator geen standpunt in. U neemt zelf beslissingen en bedenkt zelf oplossingen. De mediator begeleidt dit proces en steunt en stuurt de partijen in het vinden van oplossingen die voor alle betrokkenen acceptabel zijn.

De mediator probeert altijd alle belangen zo goed mogelijk tot hun recht te laten komen. Mediation voorkomt dat partijen lijnrecht tegenover elkaar komen te staan; een mediator wil mensen juist tot elkaar brengen. Mediation is een win-winsituatie voor alle partijen. Dit in tegenstelling tot een rechtszaak waarbij het de rechter is die beslist en waarbij (bijna) altijd één partij verliest.

FamilieMediation

Bij familiemediation staan conflicten binnen families centaal. Het ‘Personen- en familierecht’ ligt ten grondslag aan deze tak van mediation. Een familiemediator helpt bijvoorbeeld bij conflicten over het nalatenschap, het opstellen van een ouderschapsplan, het op een constructieve manier scheiden en bij conflicten in een familiebedrijf. Om de kwaliteit van het professioneel begeleiden van gezins- en familieleden te waarborgen is een officieel erkende specialisatieopleiding ‘familiemediation’ in het leven geroepen.

Neutraal en onpartijdig

“Een mediator heeft geen belang bij een bepaalde uitkomst.
De mediator is altijd onpartijdig; het streven bij mediation is alle partijen
evenredig aan bod te laten komen.”bg-nasla


Bij conflicten ontbreekt meestal vertrouwen tussen partijen. Het herstellen van het vertrouwen maakt onderdeel uit van de mediation. Alles wat tijdens de gesprekken besproken en vastgelegd wordt, valt onder de geheimhoudingsplicht. Deze plicht geldt ook voor de mediator zelf.

Mediation is nooit verplicht. Het is alleen zinvol al u én de andere partij hiervoor openstaan. Maar mediation biedt veel voordelen en kan toegepast worden bij uiteenlopende conflicten. Belangrijk is dat alle partijen actief meewerken en de intentie hebben het proces goed te laten verlopen. Dit betekent dus dat u samen de wens heeft een oplossing te vinden voor het probleem.

Mediation is altijd vrijblijvend. Partijen kunnen openlijk spreken en altijd terugkomen op eerder gedane uitspraken. Pas als de vaststellingsovereenkomst is getekend, zijn partijen gebonden aan de daarin vastgelegde afspraken. Ook zijn alle partijen vrij om de mediation te beëindigen.

Voordelen van mediation

  • Een neutraal en onafhankelijk persoon helpt zoeken naar de juiste oplossing.
  • Partijen blijven met elkaar in gesprek.
  • Niet de rechter maar uzelf bepaalt – samen met de conflicterende partij – de uitkomst.
  • Mediation is vertrouwelijk; niets van wat besproken is komt naar buiten.
  • Mediation is vrijwillig; u kunt altijd uitstappen.
  • Mediation kost veel minder tijd dan een rechtszaak of juridisch procedure.
  • De kosten van mediation liggen veel lager dan die van juridische stappen.
Kosten & contact

Voor wie?

Maatwerk

Lees meer